Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:53 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
20.6/ 20.1°
Sáng/Tối
20.6/ 20.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.8/ 20.8°
Sáng/Tối
20.7/ 20.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 19.5°
Sáng/Tối
19.4/ 21.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21°
Sáng/Tối
20.1/ 22.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 20.6°
Sáng/Tối
19.9/ 22.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20.6°
Sáng/Tối
20.7/ 22.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.4/ 21.9°
Sáng/Tối
21/ 21.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 20.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 21.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

20°/23.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

0.09 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

0