Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:40 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.6/ 19.7°
Sáng/Tối
18.2/ 23.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 19°
Sáng/Tối
18.4/ 22.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 18.3°
Sáng/Tối
17.6/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 19.7°
Sáng/Tối
17.8/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 18.8°
Sáng/Tối
18/ 24.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 19.4°
Sáng/Tối
17.5/ 26.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 19.7°
Sáng/Tối
18.2/ 23.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 19.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Thấp/Cao

17°/31.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

19.9 °C

Chỉ số UV

0