Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:22 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.5/ 19.8°
Sáng/Tối
18.8/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 18.2°
Sáng/Tối
18.5/ 22.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 18.3°
Sáng/Tối
17.2/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 19.6°
Sáng/Tối
17.2/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 18.7°
Sáng/Tối
18.7/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19.9°
Sáng/Tối
18/ 26.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 19.1°
Sáng/Tối
18.6/ 23.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 19.1°
Sáng/Tối
18.2/ 23.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 19°
Sáng/Tối
18.3/ 20.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 17.3°
Sáng/Tối
16/ 24.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 17.1°
Sáng/Tối
17.2/ 23.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21.6/ 16°
Sáng/Tối
15.7/ 22.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
19.6/ 13.2°
Sáng/Tối
15.7/ 18.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 14.8°
Sáng/Tối
14.2/ 16.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.5/ 13.4°
Sáng/Tối
14.5/ 20.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 19.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Thấp/Cao

17.3°/31.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0