Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:44 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 20.7°
Sáng/Tối
22/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 20.1°
Sáng/Tối
20.7/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 20.1°
Sáng/Tối
20.8/ 23.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 20.2°
Sáng/Tối
20.8/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 21.4°
Sáng/Tối
19/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 20.6°
Sáng/Tối
21/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 20.7°
Sáng/Tối
20.2/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 20.8°
Sáng/Tối
21/ 22.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.7/ 20.9°
Sáng/Tối
20.6/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.5/ 20.9°
Sáng/Tối
20.5/ 20.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.6°
Sáng/Tối
19.1/ 21.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 20.2°
Sáng/Tối
19.5/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 20.3°
Sáng/Tối
19.1/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 20.5°
Sáng/Tối
20.8/ 21.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 20.1°
Sáng/Tối
20.6/ 23.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 25.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Thấp/Cao

19.7°/31.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

3.29