Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:29 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 18.6°
Sáng/Tối
17.2/ 24.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây rải rác

07:00

19.2°C / 19.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
1.23 km/giờ

10:00

22.3°C / 22.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
76%
1.07 km/giờ

13:00

27.9°C / 27.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
0.69 km/giờ

16:00

28.8°C / 29.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
48%
0.96 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mây thưa Mây thưa
84%
0.62 km/giờ

22:00

18.3°C / 19.6°C
Mây thưa Mây thưa
88%
1.14 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 18.9°
Sáng/Tối
17.4/ 23.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Nhiều mây

01:00

18.7°C / 18.4°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.21 km/giờ

04:00

17.6°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.3 km/giờ

07:00

19.7°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.15 km/giờ

10:00

27.9°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
0.72 km/giờ

13:00

30.8°C / 29.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
33%
1.21 km/giờ

16:00

28.9°C / 28.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
48%
0.41 km/giờ

19:00

20.2°C / 20.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
79%
0.9 km/giờ

22:00

18.8°C / 19°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
92%
1.34 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 18.3°
Sáng/Tối
16.4/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mây cụm

01:00

17.1°C / 17.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
1.45 km/giờ

04:00

16.3°C / 16.5°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.59 km/giờ

07:00

18.4°C / 18.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
80%
1.36 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
48%
1.41 km/giờ

13:00

30.5°C / 29.3°C
Mây cụm Mây cụm
39%
1.16 km/giờ

16:00

25.3°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.74 km/giờ

19:00

20.5°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.41 km/giờ

22:00

18.4°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 19.1°
Sáng/Tối
17.7/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Mưa nhẹ

01:00

18.2°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.48 km/giờ

04:00

17.8°C / 17.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.42 km/giờ

07:00

18.7°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.32 km/giờ

10:00

28.1°C / 28.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
1.47 km/giờ

13:00

31.2°C / 30.3°C
Mây cụm Mây cụm
37%
1.8 km/giờ

16:00

27.9°C / 28.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
0.5 km/giờ

19:00

21.2°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.78 km/giờ

22:00

19.2°C / 19.7°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.23 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây rải rác 17.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 17.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Thấp/Cao

16.9°/31.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

16.4 °C

Chỉ số UV

0