Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 19.8°
Sáng/Tối
18.1/ 22.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 18.4°
Sáng/Tối
18.6/ 23.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 18.4°
Sáng/Tối
17.8/ 23.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 18.3°
Sáng/Tối
16/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.4/ 18.4°
Sáng/Tối
17/ 24.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 19.8°
Sáng/Tối
17.1/ 25.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 19.4°
Sáng/Tối
17.8/ 24.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 19.4°
Sáng/Tối
18.6/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 18.8°
Sáng/Tối
18/ 21.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 18.8°
Sáng/Tối
16.8/ 25.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Thấp/Cao

17.3°/30.6°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

9.58