Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:28 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 21.4°
Sáng/Tối
20.6/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 21.2°
Sáng/Tối
20.2/ 26.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21.3°
Sáng/Tối
20.7/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 21°
Sáng/Tối
20.7/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 20.1°
Sáng/Tối
20.4/ 23.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 21.9°
Sáng/Tối
20.1/ 24.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 20°
Sáng/Tối
20.4/ 22.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 20.8°
Sáng/Tối
20.5/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 20.9°
Sáng/Tối
20.1/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 20.5°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Thấp/Cao

21°/30.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0