Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:59 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
20.2/ 20.9°
Sáng/Tối
19.7/ 20.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ

07:00

20°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.67 km/giờ

10:00

20.7°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.11 km/giờ

13:00

20.6°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.25 km/giờ

16:00

20.5°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.4 km/giờ

19:00

20.4°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.45 km/giờ

22:00

20.5°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
19.2/ 19.7°
Sáng/Tối
20.3/ 20.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa cường độ nặng

01:00

20.1°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.39 km/giờ

04:00

20.8°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.72 km/giờ

07:00

20.3°C / 20.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.07 km/giờ

10:00

19°C / 20.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.13 km/giờ

13:00

20.5°C / 20.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.69 km/giờ

16:00

20.3°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.87 km/giờ

19:00

19.4°C / 20.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.37 km/giờ

22:00

19.1°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
23.9/ 20.6°
Sáng/Tối
20/ 21.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa

01:00

19.7°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.45 km/giờ

04:00

20°C / 19.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.92 km/giờ

07:00

19.3°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ

10:00

23.3°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.33 km/giờ

13:00

21.7°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.49 km/giờ

16:00

21.7°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.12 km/giờ

19:00

20.9°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

22:00

20.1°C / 21.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
21.7/ 20.6°
Sáng/Tối
20.5/ 21.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa

01:00

20.5°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.08 km/giờ

04:00

20.2°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.54 km/giờ

07:00

20.9°C / 20.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.23 km/giờ

10:00

21.3°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.78 km/giờ

13:00

22.8°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.49 km/giờ

16:00

21.5°C / 21.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.24 km/giờ

19:00

20.5°C / 21.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.34 km/giờ

22:00

20.7°C / 20.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
20.7/ 20.1°
Sáng/Tối
19.1/ 20.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa vừa

01:00

20.7°C / 20.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.11 km/giờ

04:00

20°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.84 km/giờ

07:00

19.5°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.83 km/giờ

10:00

20.8°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.88 km/giờ

13:00

20.6°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.93 km/giờ

16:00

20.5°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

19:00

21°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.5 km/giờ

22:00

20.4°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 20.8°
Sáng/Tối
20.6/ 24.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ

01:00

20.7°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.36 km/giờ

04:00

20.2°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.27 km/giờ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 19.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Thấp/Cao

19.7°/20.2°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

0.04 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0