Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:07 | 20/01/2022
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
7.04 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
6.06 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Huyện Sìn Hồ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:48 17:46
Thấp/Cao

6°/11°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

6.7 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

1.17