Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
18.9/ 14.7°
Sáng/Tối
12.6/ 14.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 14.8°
Sáng/Tối
14.3/ 15.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 14.7°
Sáng/Tối
15/ 15.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 14.9°
Sáng/Tối
14.8/ 15.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 14.9°
Sáng/Tối
14.4/ 15.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 14.4°
Sáng/Tối
13.5/ 15.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13.6°
Sáng/Tối
13.6/ 13.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 11.2°
Sáng/Tối
13.7/ 10.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 11.9°
Sáng/Tối
11.4/ 12.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.7/ 12.7°
Sáng/Tối
13.7/ 14.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 11.9°
Sáng/Tối
10.3/ 12.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 12.8°
Sáng/Tối
10.1/ 13.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
10.5/ 6.3°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.6/ 3.8°
Sáng/Tối
3.3/ 7.1°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.7/ 3.6°
Sáng/Tối
2.5/ 7.9°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 3.4°
Sáng/Tối
2.2/ 7.9°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.3/ 3.3°
Sáng/Tối
1.2/ 8.3°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
14.6/
Sáng/Tối
2.6/
Áp suất

1020 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
13.1/ 7.5°
Sáng/Tối
6.5/ 9.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/
Sáng/Tối
7.5/ 10.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 9.9°
Sáng/Tối
8.2/ 11.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.4/ 9.7°
Sáng/Tối
8.1/ 11.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.2/ 9.6°
Sáng/Tối
9.9/ 11.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
13/ 9.2°
Sáng/Tối
9.4/ 11.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 10°
Sáng/Tối
9.8/ 11.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 10.5°
Sáng/Tối
9.3/ 11.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 10°
Sáng/Tối
9.7/ 10.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 7.3°
Sáng/Tối
10.8/ 8.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.6/ 9.1°
Sáng/Tối
9.1/ 9.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
15.1/ 10.6°
Sáng/Tối
10.8/ 12.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 11.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Thấp/Cao

11.5°/19.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.08 km/giờ

Điểm ngưng

8.1 °C

Chỉ số UV

0