Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:15 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

999 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:50
Mưa vừa
Huyện Sìn Hồ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:54
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.15 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.72