Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:02 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Mưa vừa

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.56 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.31 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.27 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.18 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ

22:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa nhẹ

01:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.2 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.32 km/giờ

07:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.22 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.32 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.63 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.09 km/giờ

19:00

16°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.37 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.26 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Mưa vừa

01:00

15°C / 15°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.47 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.24 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.05 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.55 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.6 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.59 km/giờ

19:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.27 km/giờ

22:00

16°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

04:00

15°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.34 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.13 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
1.14 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.02 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.7 km/giờ

22:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.38 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.25 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.82 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
1.25 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.24 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.35 km/giờ

22:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.35 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.33 km/giờ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 15°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.02