Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:03 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
11/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 15°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.02