Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:27 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
13/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:42
Mưa nhẹ
Huyện Sìn Hồ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.16 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết