Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 17.1°
Sáng/Tối
13.3/ 20.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 16.3°
Sáng/Tối
15.2/ 22.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.5/ 17.3°
Sáng/Tối
16.1/ 19.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 17.2°
Sáng/Tối
16.9/ 17.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 18.8°
Sáng/Tối
17.9/ 18.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 17.9°
Sáng/Tối
18.9/ 17.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.5/ 18.2°
Sáng/Tối
19/ 19.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 18.2°
Sáng/Tối
18.4/ 19.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 18.5°
Sáng/Tối
18.2/ 19.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 18.8°
Sáng/Tối
18.8/ 19.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 17.8°
Sáng/Tối
18/ 18.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 18.1°
Sáng/Tối
17.6/ 18°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.9/ 17.9°
Sáng/Tối
17.2/ 17.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
17.1/ 16.7°
Sáng/Tối
16.7/ 17.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
16.3/ 15.7°
Sáng/Tối
15.1/ 15.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 17.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 17.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Thấp/Cao

15.5°/28.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

15.6 °C

Chỉ số UV

0