Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:58 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

999 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

998 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Huyện Sìn Hồ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

3.24