Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:32
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:25
Mưa nhẹ
Huyện Sìn Hồ
Đã cập nhật 18 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.85