Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:29 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 17°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0