Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:17 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 18.3°
Sáng/Tối
14.3/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 19.2°
Sáng/Tối
16/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.4/ 19.1°
Sáng/Tối
15.9/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 16.8°
Sáng/Tối
15.4/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 18.4°
Sáng/Tối
17.7/ 19.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 19.6°
Sáng/Tối
17.5/ 22.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 21.2°
Sáng/Tối
19.2/ 23.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 15.6°
Sáng/Tối
20/ 19.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 16.3°
Sáng/Tối
15.2/ 17.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 16°
Sáng/Tối
16.2/ 17.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:25
Thấp/Cao

15°/35.4°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

5.3 °C

Chỉ số UV

0.05