Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:00 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa cường độ nặng
Huyện Sìn Hồ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

7.97