Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:38 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
13/
Sáng/Tối
2/ 10°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
14/
Sáng/Tối
3/ 11°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
14/
Sáng/Tối
4/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
5/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
13/
Sáng/Tối
5/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
6/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
6/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 10°
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:24
Mây cụm
Huyện Sìn Hồ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Thấp/Cao

3°/17°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0