Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:53 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:49
Mưa nhẹ
Huyện Sìn Hồ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Thấp/Cao

14°/27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.32