Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:51 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
3/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
5/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
7/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 11°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 10°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:54
Thấp/Cao

2°/23°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0