Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:20 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
18.9/ 17.6°
Sáng/Tối
16.1/ 19.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.9/ 17.7°
Sáng/Tối
17.9/ 19.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 17.4°
Sáng/Tối
17.5/ 18.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18.2/ 17°
Sáng/Tối
17.6/ 17.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21.7/ 16.9°
Sáng/Tối
17.1/ 18°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.2/ 17.5°
Sáng/Tối
16.8/ 18.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 18°
Sáng/Tối
16.5/ 18.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 17.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Thấp/Cao

16.3°/23.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

17.1 °C

Chỉ số UV

0