Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 29/01/2023
Thấp/Cao
11/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:48 17:54
Thấp/Cao

9°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0