Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:03 | 20/01/2022
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
5.93 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Huyện Mường Tè
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:50 17:48
Thấp/Cao

14°/19°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

1.88 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.24