Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:44 | 25/02/2024
Thấp/Cao
18.5/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17.6/ 17.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
16.9/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
26.5/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
33.3/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
35.9/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
25.4/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
22.1/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 26.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 18:10
Thấp/Cao

16.7°/35.6°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

8.2 °C

Chỉ số UV

0