Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:39 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:56
Mưa nhẹ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.09 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.99 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.78 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.93 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.81 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.63 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.57 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.23 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
0.74 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.56 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.85 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
89%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.41 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.31 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.6 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.03 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
0.85 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.59 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.81 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
89%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:53
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.53 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.27 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.42 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.78 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
50%
0.75 km/giờ

16:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
0.56 km/giờ

19:00

27°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
76%
0.87 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.59 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.89 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.76 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.03 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
0.99 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.13 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.95 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.18 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.19 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.09 km/giờ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:56
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.52