Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:36 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa vừa

19:00

26.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.61 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.5 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.22 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.14 km/giờ

10:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.7 km/giờ

13:00

26.8°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.86 km/giờ

16:00

28.1°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.3 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.44 km/giờ

22:00

24.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa vừa

01:00

23.9°C / 24.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.37 km/giờ

04:00

23°C / 24.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.44 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.53 km/giờ

10:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.92 km/giờ

13:00

25°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.88 km/giờ

16:00

30.6°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.16 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.67 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.16 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa nhẹ

01:00

23.6°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.26 km/giờ

10:00

27.9°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.7 km/giờ

13:00

29.4°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.39 km/giờ

16:00

27.5°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.58 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.17 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 24°
Sáng/Tối
24.6/ 25.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.2 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.31 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.35 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.05 km/giờ

13:00

29.6°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.94 km/giờ

16:00

29.8°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.66 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.4 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.06 km/giờ

04:00

25°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.11 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ

10:00

29.9°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.88 km/giờ

13:00

30.3°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.27 km/giờ

16:00

31.2°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.02 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Thấp/Cao

23.7°/30.2°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.16