Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:14 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0