Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:01 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Huyện Mường Tè
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết