Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:30 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
24.1/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27°
Sáng/Tối
24.7/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 26.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 24.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.6°
Sáng/Tối
24.7/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 25.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:50
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 25.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:52
Thấp/Cao

24.7°/36.3°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0