Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:11 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 10 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.14