Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:17 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:48 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 18:01
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:48 17:56
Thấp/Cao

14°/31°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0