Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
25.5/ 21.9°
Sáng/Tối
19.1/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 20.2°
Sáng/Tối
21.9/ 22.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 20.2°
Sáng/Tối
20.5/ 22.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 21.5°
Sáng/Tối
20.1/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 21.6°
Sáng/Tối
20.4/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 21.9°
Sáng/Tối
20.2/ 22.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 20.9°
Sáng/Tối
19.3/ 20.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 18.2°
Sáng/Tối
19.4/ 17.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 17.9°
Sáng/Tối
18.5/ 18.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.6/ 20.5°
Sáng/Tối
19.6/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 19.1°
Sáng/Tối
18.4/ 20.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 19.2°
Sáng/Tối
18.7/ 20.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 12.7°
Sáng/Tối
18.2/ 14.3°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.7/ 11.7°
Sáng/Tối
11.9/ 14.2°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 11.9°
Sáng/Tối
10.9/ 14.8°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.6/ 11.7°
Sáng/Tối
10.7/ 14.1°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 11.1°
Sáng/Tối
8.1/ 15.2°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
22.5/ 13.9°
Sáng/Tối
10.6/ 14.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21.9/ 13°
Sáng/Tối
13.5/ 16.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.5/ 15.7°
Sáng/Tối
14.4/ 17.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 15.2°
Sáng/Tối
15.4/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 16.7°
Sáng/Tối
15/ 18.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 16.2°
Sáng/Tối
16.9/ 19.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.3/ 16.9°
Sáng/Tối
16.1/ 18.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 16.6°
Sáng/Tối
16/ 18.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:48 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16.6/ 18.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 16.1°
Sáng/Tối
16.4/ 16.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 13.4°
Sáng/Tối
16.7/ 14.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:49 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
22.3/ 16.8°
Sáng/Tối
15.1/ 16.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:49 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.4/ 15.4°
Sáng/Tối
17.6/ 18.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:49 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 19.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:24
Thấp/Cao

19.6°/25.5°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

0