Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:22 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 24.3°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:54
Thấp/Cao

24.4°/29.7°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0