Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:40 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Huyện Mường Tè
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.04