Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:10 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Mường Tè
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.71

Tin tức thời tiết