Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:32 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.17