Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:21 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:24
Mưa nhẹ
Huyện Mường Tè
Đã cập nhật 39 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:32
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.2