Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:43 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23.3/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 25.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 22.3°
Sáng/Tối
25.4/ 23.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 29.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Thấp/Cao

23.1°/30.1°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.16