Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:32 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:25
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:20
Thấp/Cao

20°/36°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0