Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:41 | 23/05/2024
Chỉ số UV
2.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.68
Tầm nhìn
8.36 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.63 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.24 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.64 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.78
Tầm nhìn
9.55 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.98
Tầm nhìn
9.87 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
1.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.11
Tầm nhìn
9.2 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Thấp/Cao

18.3°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8.36 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0.68