Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:13 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
23.7/ 21.3°
Sáng/Tối
21/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 21°
Sáng/Tối
20.9/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.3°
Sáng/Tối
20.9/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 21.2°
Sáng/Tối
20.1/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 19.7°
Sáng/Tối
20.1/ 20.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 20.4°
Sáng/Tối
19.3/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 22.2°
Sáng/Tối
20.6/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.8/ 20°
Sáng/Tối
20.3/ 22.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 20.3°
Sáng/Tối
20.5/ 22.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 20.3°
Sáng/Tối
20.3/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.6/ 19.8°
Sáng/Tối
20.2/ 21.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 19.2°
Sáng/Tối
19.2/ 19.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 21.9°
Sáng/Tối
19.2/ 23.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 18.8°
Sáng/Tối
20.7/ 22.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 20.7°
Sáng/Tối
20.4/ 21.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 21.3°
Sáng/Tối
19/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 21.2°
Sáng/Tối
21.6/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 22.9°
Sáng/Tối
21/ 23.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.9/ 20.1°
Sáng/Tối
21.2/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 19.7°
Sáng/Tối
20.9/ 20.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18.8°
Sáng/Tối
20.7/ 20.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 19.5°
Sáng/Tối
19/ 20.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 19°
Sáng/Tối
20.2/ 21.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 19.8°
Sáng/Tối
18.2/ 20.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 18.4°
Sáng/Tối
18.4/ 19.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 18.2°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 19.4°
Sáng/Tối
18.3/ 22.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 18.7°
Sáng/Tối
20.7/ 21.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 19.1°
Sáng/Tối
19.1/ 21.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 20.1°
Sáng/Tối
20.8/ 22.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Thấp/Cao

19.4°/34.5°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

1.01