Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:12 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 19.7°
Sáng/Tối
18.8/ 22.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa vừa

07:00

18.1°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.7 km/giờ

10:00

22.6°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.67 km/giờ

13:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.94 km/giờ

16:00

23.5°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.98 km/giờ

19:00

19.1°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.01 km/giờ

22:00

19.8°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
22.9/ 19.3°
Sáng/Tối
19.8/ 20.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa vừa

01:00

19.5°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.08 km/giờ

04:00

18.1°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.67 km/giờ

07:00

19.6°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ

10:00

21.4°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.56 km/giờ

13:00

24.5°C / 24.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.48 km/giờ

16:00

20.6°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.43 km/giờ

19:00

19.5°C / 20.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.75 km/giờ

22:00

19.8°C / 20.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
25.8/ 20°
Sáng/Tối
18.7/ 22.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa vừa

01:00

18.2°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.76 km/giờ

04:00

18.2°C / 19.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.85 km/giờ

07:00

20.6°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.72 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.79 km/giờ

13:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
0.87 km/giờ

16:00

23.5°C / 24.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.85 km/giờ

19:00

20.9°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.28 km/giờ

22:00

19.3°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
28.9/ 19.2°
Sáng/Tối
18.8/ 24.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa nhẹ

01:00

19.1°C / 19.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.99 km/giờ

04:00

19°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

07:00

22°C / 21.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.04 km/giờ

10:00

28.2°C / 29.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.33 km/giờ

13:00

27°C / 28.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.73 km/giờ

16:00

24.7°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.85 km/giờ

19:00

20.5°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.66 km/giờ

22:00

19.9°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
28.9/ 19.3°
Sáng/Tối
19.4/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa vừa

01:00

19.7°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.03 km/giờ

04:00

19°C / 19.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.27 km/giờ

07:00

21°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.28 km/giờ

10:00

28.5°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.68 km/giờ

13:00

30.6°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
50%
1.41 km/giờ

16:00

23.7°C / 24.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.58 km/giờ

19:00

20.4°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.64 km/giờ

22:00

19.6°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
27.8/ 20.7°
Sáng/Tối
19.2/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ

01:00

19.2°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.41 km/giờ

04:00

19.6°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.46 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa cường độ nặng 18.6°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 18.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Thấp/Cao

18.3°/26.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

0