Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:40 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa

07:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.25 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.61 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.71 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.91 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.98 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.58 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.57 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.43 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.02 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.85 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.76 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.51 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.26 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.35 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mây thưa Mây thưa
55%
0.98 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.72 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.35 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.59 km/giờ

04:00

16°C / 17°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.54 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mây thưa Mây thưa
92%
0.37 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
53%
1.13 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
59%
1.89 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.48 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.01 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.38 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.54 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.56 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.42 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.02 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.97 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.1 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.48 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.65 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.47