Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:22 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Nhiều mây
Huyện Kon Plông
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

1.29 km

Gió

3.13 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.03