Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:01 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.7 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.48