Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:14 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
23/ 18.7°
Sáng/Tối
18.1/ 22.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 19.9°
Sáng/Tối
18.9/ 19.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19.8/ 18.2°
Sáng/Tối
19/ 19.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
20.3/ 19.7°
Sáng/Tối
18.6/ 21.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 18.2°
Sáng/Tối
18.4/ 21.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 19.4°
Sáng/Tối
18.4/ 19.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 20°
Sáng/Tối
19.6/ 19.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 23.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Thấp/Cao

18.5°/24.6°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

7.87 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

9.7