Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:27 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
24.3/ 14.6°
Sáng/Tối
12.4/ 17.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 16.4°
Sáng/Tối
12.5/ 18.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22.7/ 17.1°
Sáng/Tối
16.8/ 20.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 16.9°
Sáng/Tối
16.9/ 24.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 17.3°
Sáng/Tối
14.5/ 27.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 18.2°
Sáng/Tối
15.5/ 25.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 17°
Sáng/Tối
17.7/ 21.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 17.9°
Sáng/Tối
14/ 23.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.3/ 19.2°
Sáng/Tối
15.2/ 25.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 22.6°
Sáng/Tối
18.9/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 24.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Thấp/Cao

12.6°/26.9°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

10.5 °C

Chỉ số UV

12.69