Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:17 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Thấp/Cao

16°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

5.41 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0