Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:40 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

993 mb

Gió

10.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa rất nặng
Huyện Kon Plông
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

6.8