Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:30 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 19.4°
Sáng/Tối
21.7/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 19.4°
Sáng/Tối
18.8/ 21.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 18.7°
Sáng/Tối
18.6/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 18.1°
Sáng/Tối
18.2/ 21.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.3/ 19.7°
Sáng/Tối
19.7/ 19.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.5/ 19.4°
Sáng/Tối
19.1/ 19.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.2/ 19.9°
Sáng/Tối
19.4/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 20°
Sáng/Tối
19.6/ 19.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 19.1°
Sáng/Tối
18.8/ 19.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 18.6°
Sáng/Tối
18.3/ 21.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 19.9°
Sáng/Tối
18.9/ 22.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 20.6°
Sáng/Tối
19.3/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 20.6°
Sáng/Tối
19.4/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 19.3°
Sáng/Tối
19/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 20.6°
Sáng/Tối
19.4/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 21.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Thấp/Cao

18.9°/29.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.25