Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:27 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
16/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
17/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
15/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:57
Thấp/Cao

17°/33°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0