Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:11 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 18°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:42
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0