Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:33 | 23/04/2024
Thấp/Cao
24.7/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22.6/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.8/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35/ 35.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
40.6/ 40.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.3/ 35.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.9/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:03
Thấp/Cao

22.4°/40.4°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

17.9 °C

Chỉ số UV

0