Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:44 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Đắk Hà
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

1.34 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.02