Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:56 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 22°
Sáng/Tối
22.8/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 26.1°
Sáng/Tối
21.8/ 36°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 21.7°
Sáng/Tối
22.3/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 22.3°
Sáng/Tối
20.9/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 24°
Sáng/Tối
21.7/ 34.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 21.8°
Sáng/Tối
21.6/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 23.3°
Sáng/Tối
21.9/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 25.8°
Sáng/Tối
22/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 21.6°
Sáng/Tối
23/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 22.1°
Sáng/Tối
21.3/ 33.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 22.6°
Sáng/Tối
21.3/ 33.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
20.4/ 31.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 22.3°
Sáng/Tối
21.8/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 22.4°
Sáng/Tối
21.3/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 21.8°
Sáng/Tối
21.8/ 25.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:03
Thấp/Cao

21.5°/39.3°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

18.6 °C

Chỉ số UV

9.05