Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:51 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
19/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Thấp/Cao

19°/38°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.81