Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:00 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa cường độ nặng

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.69 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.25 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.21 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.22 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.93 km/giờ

13:00

27°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.45 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.36 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.36 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.04 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.27 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.3 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.78 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.73 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.73 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.83 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.36 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.12 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.11 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.16 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
0.04 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.48 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.59 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.52 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.98 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.11 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.14 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.5 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.01 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.19 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.1 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.22 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
2.29 km/giờ
Huyện Đắk Hà
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

5.5 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0