Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:17 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 17.2°
Sáng/Tối
17/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.7/ 17.1°
Sáng/Tối
14.1/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.5/ 18.8°
Sáng/Tối
15.7/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.6/ 19.1°
Sáng/Tối
18.9/ 22.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 20.5°
Sáng/Tối
19.9/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 21.1°
Sáng/Tối
20/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 21.6°
Sáng/Tối
22.8/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 18.1°
Sáng/Tối
20.4/ 21.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 19.7°
Sáng/Tối
20.4/ 23.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 22.3°
Sáng/Tối
21/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây cụm
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 16.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Thấp/Cao

14.2°/35.1°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

16.6 °C

Chỉ số UV

0