Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:00 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
19/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
18/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
19/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Thấp/Cao

19°/38°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0