Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
24.4/ 21.5°
Sáng/Tối
22.5/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 22.2°
Sáng/Tối
21.4/ 23.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 21.9°
Sáng/Tối
21.4/ 21.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.8/ 21.5°
Sáng/Tối
21.3/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.5°
Sáng/Tối
21.1/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 22.3°
Sáng/Tối
21.5/ 22.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 21.1°
Sáng/Tối
22/ 22.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22.5°
Sáng/Tối
22/ 22.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 22.6°
Sáng/Tối
21/ 22.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.5°
Sáng/Tối
22.6/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Thấp/Cao

21.6°/28.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

5.77