Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:24 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
36.5/ 21.7°
Sáng/Tối
18.2/ 34.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 23°
Sáng/Tối
19.6/ 38°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.3/ 23.2°
Sáng/Tối
20.4/ 35.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.2/ 24.9°
Sáng/Tối
21.5/ 39.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 38.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 20.3°
Sáng/Tối
20.8/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 21.6°
Sáng/Tối
19.3/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 34.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Thấp/Cao

19.6°/40.7°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/giờ

Điểm ngưng

12.1 °C

Chỉ số UV

0.33