Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:37 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
25.2/ 22.5°
Sáng/Tối
22.3/ 22.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.47 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.03 km/giờ

07:00

22.2°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.46 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.43 km/giờ

13:00

25.9°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.86 km/giờ

16:00

22.6°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.54 km/giờ

19:00

22.9°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.06 km/giờ

22:00

22.5°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.83 km/giờ
Ngày/Đêm
22.2/ 22.6°
Sáng/Tối
22.5/ 22.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ

01:00

22.2°C / 22.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.07 km/giờ

04:00

23°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.19 km/giờ

07:00

22.5°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.88 km/giờ

10:00

22.2°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.6 km/giờ

13:00

22.4°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.19 km/giờ

16:00

22.6°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.11 km/giờ

19:00

22°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ

22:00

22.6°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22.5°
Sáng/Tối
22.7/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ

01:00

22.4°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
1.06 km/giờ

04:00

22.9°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.25 km/giờ

07:00

22.4°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.33 km/giờ

10:00

23.2°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.01 km/giờ

13:00

26°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.17 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.84 km/giờ

19:00

22.8°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.23 km/giờ

22:00

22.7°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.78 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa vừa 22.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Thấp/Cao

22°/25.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

9.7 km

Gió

2.73 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0