Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:06 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
23.5/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 26.7°
Sáng/Tối
23.3/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.6°
Sáng/Tối
23.9/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 24°
Sáng/Tối
24.2/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
23.1/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 21.1°
Sáng/Tối
23.1/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 22.8°
Sáng/Tối
23.1/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23°
Sáng/Tối
23.6/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 22.5°
Sáng/Tối
23.7/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.4°
Sáng/Tối
23.7/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23°
Sáng/Tối
23.2/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 22.9°
Sáng/Tối
22.5/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 20.2°
Sáng/Tối
22.2/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 24°
Sáng/Tối
21.9/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 22.2°
Sáng/Tối
23.6/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 22.5°
Sáng/Tối
23.6/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Thấp/Cao

22.4°/39.4°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

18.9 °C

Chỉ số UV

6.41