Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:42 | 19/08/2022
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.85
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
2.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
9.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
9.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Ít mây
Chỉ số UV
8.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.55
Tầm nhìn
6.5 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.89
Tầm nhìn
8.42 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.8
Tầm nhìn
7.18 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
2.19
Tầm nhìn
8.17 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.89
Tầm nhìn
5.7 km
Áp suất

1003 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Khánh Hòa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0