Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:32 | 24/02/2024
Chỉ số UV
0.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
7.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
10.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
7.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
4.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
1.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 27.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Thấp/Cao

20.2°/31.1°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.46