Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:00 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:25
Mưa nhẹ
Khánh Hòa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

28 °C

Chỉ số UV

3.93

Tin tức thời tiết