Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:12 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Nhiều mây
Khánh Hòa
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.78 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.02