Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:00 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 26.1°
Sáng/Tối
29/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
26.2/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.9°
Sáng/Tối
25.9/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.7°
Sáng/Tối
25.6/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Thấp/Cao

24.3°/29.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0