Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:49
Mây cụm
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0