Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:12 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23.7°
Sáng/Tối
22.6/ 27.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.1/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22.4°
Sáng/Tối
22.6/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 23.1°
Sáng/Tối
22.1/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 22.3°
Sáng/Tối
21.1/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.9/ 22.7°
Sáng/Tối
21.3/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 23°
Sáng/Tối
21.9/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mây cụm
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Thấp/Cao

22.1°/30.1°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.86 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

6.63