Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:35 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 24.5°
Sáng/Tối
26.4/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Thấp/Cao

24.7°/29.1°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0.13