Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:04 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

14.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:19
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:16
Mưa nhẹ
Khánh Hòa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:20
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.26 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.59