Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:08 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.06 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.21