Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:09 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Khánh Hòa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0