Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:37 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:25
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0