Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:45 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Khánh Hòa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:38
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0