Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:29 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:38
Mưa nhẹ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.46 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.61 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.2 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.18 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.51 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.95 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.52 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.81 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.67 km/giờ

10:00

31°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.13 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
2.73 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.16 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.15 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.95 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.63 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.73 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.67 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.95 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.94 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.79 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.07 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Nhiều mây

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.69 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.16 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.2 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.12 km/giờ

13:00

30°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.29 km/giờ

16:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
0.47 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.58 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.54 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.68 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.23 km/giờ

10:00

31°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
54%
1.63 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.02 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.15 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.41 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.25 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.52 km/giờ
Khánh Hòa
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:38
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0