Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Nhiều mây

16:00

34.9°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.57 km/giờ

19:00

31.6°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.52 km/giờ

22:00

28.2°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.66 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Nhiều mây

01:00

27.8°C / 29.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.05 km/giờ

04:00

27.4°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.87 km/giờ

07:00

28.8°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.47 km/giờ

10:00

32.7°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.6 km/giờ

13:00

35.6°C / 40.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
0.54 km/giờ

16:00

32.5°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.86 km/giờ

19:00

29.3°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.31 km/giờ

22:00

28°C / 29.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.68 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mây cụm

01:00

26.1°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
73%
1.88 km/giờ

04:00

26.1°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.84 km/giờ

07:00

28.6°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.34 km/giờ

10:00

34.1°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.16 km/giờ

13:00

35.6°C / 39.2°C
Mây cụm Mây cụm
47%
0.36 km/giờ

16:00

34.3°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.48 km/giờ

19:00

29.7°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.64 km/giờ

22:00

27.4°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Nhiều mây

01:00

27.5°C / 29.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.43 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.56 km/giờ

07:00

28.4°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.64 km/giờ

10:00

33.2°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.61 km/giờ

13:00

35.9°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.43 km/giờ

16:00

34.7°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
2.39 km/giờ

19:00

29.9°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.21 km/giờ

22:00

27°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.86 km/giờ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Nhiều mây

01:00

26.3°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.92 km/giờ

04:00

26.6°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.84 km/giờ

07:00

28.9°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.39 km/giờ

10:00

34.4°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
0.84 km/giờ

13:00

35.8°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
0.97 km/giờ

16:00

33.4°C / 38.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
0.95 km/giờ

19:00

29.4°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.47 km/giờ

22:00

27.5°C / 30.1°C
Mây cụm Mây cụm
74%
1.86 km/giờ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ

01:00

27.1°C / 27.5°C
Mây cụm Mây cụm
74%
2.07 km/giờ

04:00

27.8°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.92 km/giờ

07:00

29°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.89 km/giờ

10:00

34.4°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
0.24 km/giờ

13:00

33.6°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.51 km/giờ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 34.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Thấp/Cao

26.4°/35.4°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

6.89