Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:31 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:20
Mưa nhẹ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.26 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.01 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.05 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:20
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.88 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.89 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.66 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.96 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.97 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.77 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.59 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.22 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:20
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.43 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.02 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.61 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.1 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
4.57 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.44 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.96 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.78 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:19
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.26 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.32 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.58 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.43 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.51 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.77 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
1.96 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
5.21 km/giờ
Khánh Hòa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:20
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.26 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.59