Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 26/09/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Khánh Hòa
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0