Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:32 | 24/07/2024
Thấp/Cao
27.6/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.1/ 34.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.7/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.4/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.7/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 32.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Thấp/Cao

26.4°/35.2°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0