Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:55 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

10.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

10.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:26
Mưa nhẹ
Khánh Hòa
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:15
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.27