Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:57 | 18/08/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:44
Mưa nhẹ
Khánh Hòa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0