Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

3.33