Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:02 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:50
Mưa nhẹ
Khánh Hòa
Đã cập nhật 60 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.05