Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:26 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 27.5°
Sáng/Tối
29.2/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
29.1/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
29.9/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.4°
Sáng/Tối
30/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.6°
Sáng/Tối
28.7/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
28.2/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
28.8/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27°
Sáng/Tối
28.9/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
28.2/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
28.5/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
29/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.4°
Sáng/Tối
28.8/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Thấp/Cao

24.5°/36.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

0