Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:56 | 13/06/2024

Hồ Đá Đen, lưu vực

0 mm

đo tại Lưu vực hồ Đá Đen

Hồ Đá Đen, Đập đầu mối

0 mm

đo tại Nhà quản lý hồ Đá Đen

Ninh Tây 4

0 mm

đo tại Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa

Ninh Sim

0 mm

đo tại UBND xã Ninh Sim

Hồ Đá Bàn, lưu vực Suối Dứa

0 mm

đo tại Lưu vực Suối Dứa

Đá Bàn

0 mm

đo tại Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa

Ninh Tây

0 mm

đo tại UBND xã Ninh Tây

Hồ Đá Bàn, Đập đầu mối

0 mm

đo tại Nhà quản lý hồ Đá Bàn

Khánh Đông

0 mm

đo tại UBND xã Khánh Đông

Hồ Hoa Sơn, Lưu vực Suối Sung

0 mm

đo tại Suối Sung, hồ chứa nước Hoa Sơn

Hồ Hoa Sơn, lưu vực Đá Trải

0 mm

đo tại Suối Đá Trải, hồ chứa nước Hoa Sơn

Vạn Phú

0 mm

đo tại UBND xã Vạn Phú

Sơn Hiệp

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Hiệp

Thành Sơn

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Thành Sơn

Thành Sơn 3

0 mm

đo tại xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn

Phượng Hoàng

0 mm

đo tại Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa

Hồ Hoa Sơn, lưu vực Đập Kiều

0 mm

đo tại Đập Kiều, Hồ chứa nước Hoa Sơn

Hồ Đá Bàn, lưu vực Hố Dài

0 mm

đo tại Lưu vực Hố Dài, Đá Bàn

Sông Cầu

0 mm

đo tại UBND xã Sông Cầu

Cam An Bắc

0 mm

đo tại UBND xã Cam An Bắc

Hồ Tà Rục, Đập đầu mối

0 mm

đo tại Nhà quản lý hồ Tà Rục

Cam Thịnh Đông

0 mm

đo tại UBND xã Cam Thịnh Đông

Ba Ngòi

0 mm

đo tại UBND phường Ba Ngòi

Hồ Am Chúa, Lưu vực

0 mm

đo tại Lưu vực hồ Am Chúa

Hồ Suối Hành, lưu vực Măng Hạnh

0 mm

đo tại Lưu vực Măng Hạnh, Suối Hành

Hồ Tà Rục, lưu vực Suối Tà Nĩa

0 mm

đo tại Lưu vực Suối Tà Nĩa

Hồ Cam Ranh, Đập đầu mối

0 mm

đo tại Nhà quản lý hồ Cam Ranh

Hồ Suối Dầu, Núi Tam Đầu

0 mm

đo tại Núi Tam Đầu, hồ chứa nước Suối Dầu

Cam Phước Tây

0 mm

đo tại UBND xã Cam Phước Tây

Cam Hải Tây

0 mm

đo tại UBND xã Cam Hải Tây

Hồ Suối Hành, lưu vực Măng Dai

0 mm

đo tại Lưu vực Măng Hai, Suối Hành

Ninh Lộc

0 mm

đo tại UBND xã Ninh Lộc

Hồ Hoa Sơn, Đập đầu mối

0 mm

đo tại Hồ chứa nước Hoa Sơn

Hồ Suối Dầu, lưu vực Đỉnh Hòn Bà

0 mm

đo tại Đỉnh Hòn Bà, HCN Suối Dầu

Diên Điền

0 mm

đo tại UBND xã Diên Điền

Hồ Suối Hành, Đập đầu mối

0 mm

đo tại Nhà quản lý hồ Suối Hành

Hồ Tà Rục, lưu vực Suối Tà Rục

0 mm

đo tại Lưu vực Suối Tà Rục

Hồ Đá Bàn, lưu vực Suối Trình

0 mm

đo tại Lưu vực Suối Trình

Hồ Am Chúa, Đập đầu mối

0 mm

đo tại Nhà quản lý hồ Am Chúa

Sơn Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Lâm

Vạn Thạnh

0 mm

đo tại UBND xã Vạn Thạnh

Hồ Suối Dầu, Đập đầu mối

0 mm

đo tại Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Nam Khánh Hòa (VP đại diện Cam Lâm)

KTHV Trường Sa

0 mm

đo tại Quần đảo Trường Sa

Khánh Nam

0 mm

đo tại Xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh

Hòn Khói

0 mm

đo tại Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa

Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Thấp/Cao

25.8°/37.7°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

30.9 °C

Chỉ số UV

0