Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:19 | 12/04/2024
Thấp/Cao
23.1/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.6/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37/ 36.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.5/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.6/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:56
Thấp/Cao

21.9°/38.1°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0