Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:45 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ

16:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.68 km/giờ

19:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.1 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.25 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.28 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.87 km/giờ

10:00

32°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
56%
0.77 km/giờ

13:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.77 km/giờ

16:00

28°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.25 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.35 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.5 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.48 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.92 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.69 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.94 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.42 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.92 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.94 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.08 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.79 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.21 km/giờ

13:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.26 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.19 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.25 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.51 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.38 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.97 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.44 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.51 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.65 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.48 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.53 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.22 km/giờ

10:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.72 km/giờ

13:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.54 km/giờ
Huyện Khánh Vĩnh
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

30 °C

Chỉ số UV

1.15