Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:39 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Mưa vừa

22:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.36 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.49 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.29 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.84 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
0.65 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.34 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.44 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.53 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.39 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.24 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.2 km/giờ

10:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
0.22 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.38 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.48 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.89 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.34 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.57 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.13 km/giờ

10:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
0.55 km/giờ

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.44 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.89 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.22 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.51 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.32 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.36 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.8 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.22 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.14 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.48 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.52 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.57 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.51 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.94 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
0.71 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.39 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.68 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0