Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:33 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Khánh Vĩnh
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:16
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0