Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:38 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Thấp/Cao

22°/37°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.94 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.88