Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:28 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
37.9/ 24.8°
Sáng/Tối
29.6/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.9/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 31.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Thấp/Cao

24.7°/38.5°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

1.19