Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:00 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Thấp/Cao

21°/38°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.15