Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:01 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
36.9/ 27.4°
Sáng/Tối
29.3/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 36.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 34.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 35.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 35.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 28.3°
Sáng/Tối
26.2/ 35.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 34.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.6°
Sáng/Tối
25.6/ 35.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 34.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.6°
Sáng/Tối
26.1/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 35.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Thấp/Cao

26.3°/37.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0