Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:43 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa vừa
Huyện Khánh Vĩnh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0