Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:44 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 21.7°
Sáng/Tối
21.5/ 29.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 21.9°
Sáng/Tối
20.8/ 28.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 21.3°
Sáng/Tối
20.8/ 28.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 22.2°
Sáng/Tối
21.7/ 31.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 24°
Sáng/Tối
21.4/ 32.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 25.8°
Sáng/Tối
23.2/ 33.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 34.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 23.6°
Sáng/Tối
24/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 23.2°
Sáng/Tối
22.4/ 31.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 22.4°
Sáng/Tối
22.2/ 33.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 22.5°
Sáng/Tối
21.9/ 33.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.2/ 22.1°
Sáng/Tối
21.8/ 34°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 21.8°
Sáng/Tối
20.4/ 31.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24.5°
Sáng/Tối
21.3/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 22.2°
Sáng/Tối
21.5/ 34.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:54
Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây cụm 29.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Thấp/Cao

20.1°/33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0.29