Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 27°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 27.3°
Sáng/Tối
29.6/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 28.5°
Sáng/Tối
29.3/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.7°
Sáng/Tối
29.1/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.5°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.5°
Sáng/Tối
28.2/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28.7/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
28.9/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
28.2/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
29/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.7°
Sáng/Tối
28.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 29.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Thấp/Cao

25.1°/39.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

0