Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 04/12/2023
Thấp/Cao
23.3/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.3/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24.8/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 29.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:17
Thấp/Cao

23.4°/29.6°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

6.63