Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:58 | 15/06/2024
Thấp/Cao
26.9/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.3/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.9/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.5/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 29.1°
Tầm nhìn
9.68 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 32.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Thấp/Cao

25.7°/35.7°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

2.58