Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:05 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.21