Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:01 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
25.3/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa vừa 30°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Thấp/Cao

25.3°/31.6°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0