Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:30 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 23°
Sáng/Tối
24.3/ 27.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.2°
Sáng/Tối
22.4/ 27.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.6°
Sáng/Tối
22.6/ 28.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 23°
Sáng/Tối
23.1/ 28.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 23.1°
Sáng/Tối
22.4/ 28.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
22.3/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
23.5/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 28.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 28.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.5°
Sáng/Tối
24/ 29.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 29.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 29.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 28.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Thấp/Cao

22°/30.6°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

2.78