Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.9/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Thấp/Cao

26.3°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0