Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:50 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.28