Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:51 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.6°
Sáng/Tối
28.5/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.1/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.6°
Sáng/Tối
29.9/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 29°
Sáng/Tối
29.9/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
29.5/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 28°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.6°
Sáng/Tối
28.8/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
28.1/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
28.5/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.9°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
28.8/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.1/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Thấp/Cao

25.9°/35°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

6.43