Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:42 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.85 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.25 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.03 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.17 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.58 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
63%
1.57 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.44 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.81 km/giờ

19:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.92 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.36 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.07 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.77 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.49 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.67 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.2 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.97 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.58 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.19 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.35 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.64 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.58 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.54 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.63 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.7 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.11 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.55 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.18 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.36 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
2.68 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.96 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.87 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.02 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.81 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.78 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.46 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.98 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.74 km/giờ
Huyện Cam Lâm
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0