Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:50 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Thấp/Cao

27°/32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.33